Obavijesti uprave

Pola mještana sudjelovalo donacijama u gradnji mrtvačnice
06.01.2014

Pola mještana sudjelovalo donacijama u gradnji mrtvačnice

Ponovna javna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov
02.12.2013

Ponovna javna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga detaljnog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar na Moru
25.11.2013

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga detaljnog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar na Moru

Najranija sjednica vijeća od 1993. godine
17.08.2013

Najranija sjednica vijeća od 1993. godine

Ponovna javna rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela Sv. Filip i Jakov - RABATIN
15.07.2013

Ponovna javna rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela Sv. Filip i Jakov - RABATIN

Filipjakov u velikim pripremama za povlačenje EU novca
02.07.2013

Filipjakov u velikim pripremama za povlačenje EU novca

Rezultati 2. kruga izbora za Načelnika
03.06.2013

Rezultati 2. kruga izbora za Načelnika

Rezultati izbora 2013.
20.05.2013

Rezultati izbora 2013.

Kandidacijske liste - IZBORI 2013.
03.05.2013

Kandidacijske liste - IZBORI 2013.