ZAŠTO JE RECIKLIRANJE I ODVAJANJE OTPADA VAŽNO?

Objavljeno: 12.01.2022

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.

Recikliranjem i odvajanjem štedi se energija i čuva naš planet, a samim time kvaliteta zraka i života, štedi se i novac ponovnom upotrebom pojedinih stvari koje su u svom području jednostavno izgubile "svrhu”.

Sukladno tome i zakonima Europske unije, Republika Hrvatska se obvezala za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike i stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih ulja, otpadnog tekstila i obuće i medicinskog otpada. Općina Sv. Filip i Jakov kao jedinica lokalne samouprave na svom području također omogućuje izvršavanje obaveze odvojenog prikupljanja otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada tako da je osigurala reciklažno dvorište te postavila i osigurala odgovarajući broj i vrste spremnika za sakupljanje otpada, a u tijeku je i podjela spremnika (kanti) za odvajanje otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov. Ukupna vrijednost ovih spremnika je 773.703,75 kuna koju sufinancira Općina Sveti Filip i Jakov sa 116.055,56 kuna, a preostali udio iz Kohezijskog fonda Europske Unije. U pitanju su spremnici s narančastim poklopcem u koje se odlaže reciklabilni otpad kao što su papir, plastika, tekstil, metal, staklo. Spremnici se dostavljaju na kućnu adresu od strane Vlastitog (Komunalnog) pogona Općine Sveti Filip i Jakov.

Što je recikliranje i zašto je važno?

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.

Recikliranje počinje kod kuće i jedna je od najjednostavnijih stvari koju možemo učiniti, a da ima pozitivan utjecaj na okoliš. Potrebno ga je provoditi svakodnevno jer se gotovo sve što koristimo može reciklirati: papir i karton, plastika, metal, staklo, aluminij…, odnosno više od 2/3 kućnog otpada možemo odvojiti i ponovno iskoristiti te na taj način smanjiti količine otpada na odlagalištu, dobiti nove proizvode uz manji utrošak vode, energije i materijala, ali i spriječiti emisije stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijavanje.

Pravilno razvrstavanje otpada je najvažniji korak u procesu recikliranja. Počinje već „na kućnom pragu“ odvajajući otpad koji se može reciklirati od ostalog otpada i odlažući ga u za to predviđene spremnike. Na taj način olakšava se kasnija obrada otpada te sprečava stvaranje novog otpada. Žitelji mogu tijekom cijele godine na reciklažnom dvorištu (koja su namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada i onih komponenti otpada koje se ne skupljaju po naseljima putem spremnika) besplatno odložiti glomazni otpad i ostale iskoristive vrste otpada poput papira i kartona, plastike, stakla, problematičnog otpada, baterije i akumulatore, odnosno ukupno oko 30 različitih vrsta otpada.

Recikliranje:
* štedi ograničene prirodne resurse
* štedi energiju
* pomaže u zaštiti okoliša
* smanjuje količinu otpada na odlagalištu
* štedi novac i otvaraju se nova radna mjesta

Počnimo s reciklažom od sebe, svaki dan. Kod kuće, na poslu i u svim aktivnostima koje radimo jer problem otpada neće se riješiti sam od sebe. Naglasak je na mijenjaju naših potrošačkih navika: kupujmo proizvode s povratnom ambalažom, onom koja se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati. Recikliranjem štedimo i čuvamo prirodne resurse i smanjujemo količinu otpada koja se vraća u prirodu. Bez odvojenog sakupljanja otpada i recikliranja neodrživ je sustav gospodarenja otpadom.