Za obnovu kule Fortica na Babcu i popratnog turističkog sadržaja odobreno 210.000,00 kuna

Objavljeno: 17.05.2022

Općina Sv. Filip i Jakov, koja je pokrenula prijavu za financiranje programa, namjerava sanirati i zaštititi od daljnjeg propadanja ostatke bastiona kao dijela utvrđenog ljetnikovca obitelji de Soppe, te ih u konačnici prezentirati kao dio kulturnog i povijesnog naslijeđa.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i u 2022. godini nastavilo je provoditi "Program razvoja otoka" pružajući podršku malim kapitalnim projektima kojima se želi unaprijediti kvaliteta života na otocima.

"Zakon o otocima, u smislu ovog Javnog poziva, omogućuje institucionalni okvir razvitka otoka na temelju kojega se poduzimaju mjere i provode programi koji doprinose održivom razvoju otoka", kažu iz Ministarstva.

Programom se sustavno nastoji potaknuti specifičnost svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske, a među 56 odabranih projekata se našao i prijavljeni projekt Općine Sv. Filip i Jakov "OBNOVA KULE FORTICA I POPRATNI TURISTIČKI SADRŽAJI – OTOK BABAC", za koji je prema nedavno objavljenim rezultatima ministarstva odobreno 210.000,00 kn. Ukupna vrijednost ovog projekta je 434.998,75 kn a Općina Sv. Filip i Jakov financira projekt s polovicom iznosa.

Općina Sv. Filip i Jakov, koja je pokrenula prijavu za financiranje programa, namjerava sanirati i zaštititi od daljnjeg propadanja ostatke bastiona kao dijela utvrđenog ljetnikovca obitelji de Soppe, te ih u konačnici prezentirati kao dio kulturnog i povijesnog naslijeđa.

"Kula Fortica i zaseok Mandići na otoku Babcu su zaštićena ruralno-urbana cjelina. Predmet projektnog prijedloga je razvoj turističke/poučne staze i vidikovca kroz sanaciju i konzervaciju bastiona smještenog u sklopu ljetnikovca obitelji de Soppe. Sačuvani ostatci arhitekture sastoje se od zidom ograđenog pravokutnog prostora unutar kojeg se nalaze seoske kuće. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i dostupnost društvene i turističke infrastrukture u svrhu promocije kulturne baštine. Ciljne skupine projekta su lokalno stanovništvo, turisti i svi zainteresirani posjetitelji otoka Babca", kažu iz Općine Sv. Filip i Jakov.

Prepoznatljivost otoka Babca

Projektom se predviđaju istražni radovi unutar bastiona kao i u neposrednoj okolici uz mogućnost pronalaska podnice te originalnog kamenog materijala. Postojeći zidovi će se očistiti od raslinja te urušeni dijelovi zazidati originalnim kamenom. Formirat će se "špalete" vrata i prozora te izvesti novi vijenac iznad kojeg će se dozidati nekoliko redova kamenog zida.

"Obnovom kule Fortica doprinijet će se valorizaciji povijesno-kulturne baštine i prepoznatljivosti samog otoka te potencijalu razvoja "zelenog“ turizma, s očuvanim krajolikom i kulturnom baštinom. Rezultat projekta je obnovljen bastion kule Fortica", rekao je Zoran Pelicarić, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov.

Nastanak i razvoj gospodarsko-ladanjskog sklopa kuće možemo pratiti od kraja 15. stoljeća do izgradnje zidina i mlina na kraju 16. stoljeća, a posvjedočeni su s nekoliko povijesnih dokumenata. Sačuvani ostaci arhitekture ljetnikovca se sastoje od zidom ograđenoga pravokutnog prostora unutar kojeg se nalaze seoske kuće. Od zidina izgrađenih krajem 16. stoljeća najbolje je sačuvan njihov jugozapadni dio s bastionom, te pročelje s ulaznim vratima i grbom obitelji de Soppe renesansnih karakteristika.

"Provedbom programa Ministarstvo nastoji pružiti podrška infrastrukturnim projektima na području otoka,malim kapitalnim projektima koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i turističke infrastrukture te na građevine iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", napominju iz Općine Sv. Filip i Jakov.

Obuhvat Programa odnosio se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. Sredstva za provedbu Programa osigurala su se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu“ u iznosu od 17.600.000 kuna. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA također je pružila suradnju i pomoć u pripremi projektne prijave ovog projekta.