Ubrzo realizacija brzog i kvalitetnog interneta

Objavljeno: 24.09.2021

Projektom razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja gradi se suvremena svjetlovodna mreža do krajnjih korisnika na području navedene četiri jedinice lokalne samouprave u Zadarskoj županiji. Izgradnjom svjetlovodne mreže kućanstva, poslovni i javni korisnici ostvarit će mogućnost pouzdanog i brzog pristupa internetu s brzinama od najmanje 100 megabita po sekundi (Mbit/s) do 1 gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.

Svečano je u Sukošanu potpisan ugovor o realizaciji projekta suvremene svjetlovodne komunikacijske mreže tj. Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području

Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja.

Cilj projekta je izgradnja svjetlovodne mreže do kućanstava, poslovnih i javnih korisnika, čime će se osigurati dostupnost suvremene komunikacijske infrastrukture na području ove četiri općine u Zadarskoj županiji.

Nakon pripreme projekta koja je započela 2018., Općina Sukošan, kao nositelj projekta, zajedno s Općinama Galovac, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja, početkom 2020. prijavila je projekt na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) za dodjelu bespovratnih sredstava. Nakon evaluacije, projekt je odabran za sufinanciranje bespovratnim sredstvima, te je 31.7.2020. Općina Sukošan sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s MRRFEU-om i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU).

Planirano je da se aktivnosti na izgradnji svjetlovodne mreže pokrenu do kraja 2021., dok je završetak izgradnje svjetlovodne mreže planiran tijekom 2023

Projektom razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja gradi se suvremena svjetlovodna mreža do krajnjih korisnika na području navedene četiri jedinice lokalne samouprave u Zadarskoj županiji. Izgradnjom svjetlovodne mreže kućanstva, poslovni i javni korisnici ostvarit će mogućnost pouzdanog i brzog pristupa internetu s brzinama od najmanje 100 megabita po sekundi (Mbit/s) do 1 gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.

Projekt se provodi unutar Okvirnog nacionalnog programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (skraćeno ONP). ONP je programa državnih potpora namijenjenih razvoju infrastrukture širokopojasne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja (EFRR) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 51.257.449,78 kn, od čega bespovratna sredstva iz EFRR-a iznose 35.798.265,63 kn, dok preostali iznos zajednički osiguravaju sve četiri jedinice lokalne samouprave u projektu. Nositelj provedbe projekta i korisnik bespovratnih sredstava je Općina Sukošan. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 31.7.2020. između Općine Sukošan te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela razine 1, i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU) kao Posredničkog tijela razine 2 (kod projekta: KK.02.1.1.01.19).

Priprema projekta započela je 1.11.2018. Završetak provedbe projekta, odnosno završetak izgradnje svjetlovodne mreže i početak njenog operativnog rada, planiran je do 31.10.2023.

Svjetlovodna mreža u sklopu projekta gradi se u tzv. bijelim područjima Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja. Bijela područja obuhvaćaju korisničke objekte u kojima trenutno nije dostupan pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s. Bijela područja određena su prema pravilima EU-a i podacima koje su, tijekom pripreme projekta, dostavili operatori i verificirala Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Bijela područja obuhvaćaju ukupno 4.477 adresa na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja.

Uvjeti dodjele bespovratnih sredstava trenutno ne dozvoljavaju gradnju svjetlovodne mreže izvan bijelih područja. Očekuje se da će u financijskoj perspektivi europskih fondova 2021.-2027. bespovratna sredstva biti dostupna i za gradnju svjetlovodnih mreža izvan bijelih područja, odnosno u svim područjima u kojima svjetlovodne mreže nisu dostupne. Stoga će Općina Sukošan i ostale jedinice lokalne samouprave u projektu nastojati postići da se svjetlovodna mreža izgrađena kroz ovaj projekt što prije proširi i na sva preostala područja koja trenutno nisu obuhvaćena projektom, kako bi se svim građanima osigurala jednolika dostupnost suvremene komunikacijske infrastrukture.

Svjetlovodna mreža izgrađena projektom ostat će u trajnom javnom vlasništvu sve četiri općine u projektu. Izgrađenom svjetlovodnom mrežom upravljat će se kao javnom komunalnom infrastrukturom. Kapaciteti svjetlovodne mreže davat će se u najam svim operatorima na tržištu, koji će moći pod jednakim uvjetima pružati usluge svim krajnjim korisnicima na području projekta. Radi se o tzv. veleprodajnom poslovnom modelu, odnosno modelu otvorene svjetlovodne mreže. Takav model omogućava da krajnji korisnici jednostavno biraju operatora za pojedine usluge (npr. pristup internetu, TV), čime se povećava konkurentnost ponude operatora i kvaliteta ponuđenih usluga za krajnje korisnike. Isto tako, kućanstvima će ubrzo na adresu biti poslan obrazac u kojem će pisati sve informacije o projektu te prilog u ubliku zahtjeva za priključak koji će biti besplatan.