Sljedeće jeseni prodaja parcela

Objavljeno: 13.11.2015

Riječ je o UPU-u zone Rabatin u Sv. Filipu i Jakovu u kojoj su i 82 građevinske parcele za izgradnju stambenih jedinica, pojasnio je načelnik Zoran Pelicarić, dodajući kako je Općina dužna voditi brigu o stambenim potrebama na svome području te u skladu s tim provoditi mjere stambenog zbrinjavanja

Općina Sv. Filip i Jakov temeljem Zakona o prostornom uređenju i Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenih područja u ovom općinskom središtu, u Zadarskom listu i na općinskoj internetskoj stranici objavila je javnu raspravu o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU-a za područje Rabatin. Javna rasprava započinje 19. studenoga i završava 27. studenoga.

Prilika za mlade

- Riječ je o UPU-u zone Rabatin u Sv. Filipu i Jakovu u kojoj su i 82 građevinske parcele za izgradnju stambenih jedinica, pojasnio je načelnik Zoran Pelicarić, dodajući kako je Općina dužna voditi brigu o stambenim potrebama na svome području te u skladu s tim provoditi mjere stambenog zbrinjavanja.

Javni uvid za vrijeme trajanja rasprave za sve zainteresirane bit će u Općinskoj vijećnici, svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Javno izlaganje prijedloga UPU-a održat će se 26. studenog, također u prostoriji Općinske vijećnice s početkom u 11 sati.

- Shodno dosadašnjim iskustvima pri ishođenju dokumentacija natječaj za kupnju parcela objavit će se najkasnije na jesen iduće godine, kaže Pelicarić dodajući kako pritom koriste pozitivna iskustva Općine Sukošan koja je u općinskom zaobalju u Debeljaku za stambeno zbrinjavanje mladih ljudi i obitelji po povoljnim uvjetima prodala oko 100 parcela za gradnju kuća.

Kad je riječ o novom stambenom naselju radi se većim dijelom o području iznad i manjim dijelom uz jugoistočnu stranu nove školske zgrade s dvoranom u Sv. Filipu i Jakovu s kojeg puca pogled na općinska naselja uz obalu Pašmanskog kanala od Bibinja do Pakoštana i otoka pa sve do Kornata.

- Projekt radimo u suradnji s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom (DUUDI). Oni imaju obvezu izgraditi cestovnu infrastrukturu kroz stambenu zonu, te prodavati terene po povoljnim uvjetima, kazao je Pelicarić dodajući kako čovjek kada želi graditi kuću, ne kupuje odmah građevinski materijal već prije napravi plan, zatvara financijsku konstrukciju i izradi projektnu dokumentaciju i onda krene u realizaciju.

Program POS-a

- Broj mladih obitelji na području općine se povećava, a one u novi život žele krenuti samostalno. Idealna prigoda jest i program POS-a o kojem ozbiljno razgovaramo, kaže Pelicarić.

Kao što je poznato, Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana.

- Poznato je kako se Program "C" POS-a odnosi na kupnju građevinskog materijala za gradnju kuće s godinom počeka i do 30 godina kredita uz kamatu od oko 3,5 posto. Međutim, o tome ćemo više znati na jesen iduće godine kad će biti objavljena prodaja parcela. Javnost će na transparentni način na vrijeme sa svime biti upoznata putem oglasne ploče, medija, općinske internetske stranice i na našem Facebook profilu, ističe Pelicarić.

Inače, prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi UPU-a nezigrađenog područja Rabatin mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti u pisanom obliku u tajništvo Općine, poštom ili upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja, u Općinskoj vijećnici.

- Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi 1. izmjena i dopuna UPU-a neizgrađenog područa Rabatin u Sv. Filip i Jakovu nisu predmet rasprave te se neće ni razmatrati, poručio je Pelicarić.
 


http://www.zadarskilist.hr/clanci/13112015/sljedece-jeseni-prodaja-parcela