Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra za Kulturnopovijesnu cjelinu naselja Svetog Filip i Jakova

Objavljeno: 23.01.2015

Objavljujemo rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine kojim se utvrđuje svojstvo kulturnog dobra za Kulturnopovijesnu cjelinu naselja Svetog Filip i Jakov-a, sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Prilozi:

1. Rješenje
2. Preslik katastarskoga plana
3. Preslik katastarskoga plana 1

rješenje.pdf

preslik katastarskoga plana 1.pdf

preslik katastarskoga plana.pdf