Reciklažno dvorište u Sv. Filip i Jakovu koristi sve više žitelja općine Sv. Filip i Jakov

Objavljeno: 22.11.2020

"Reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja prikladnog zbrinjavanja odvojeno prikupljanog otpada, posebice problematičnog otpada iz kućanstva, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, a usluga korištenja reciklažnog dvorišta besplatna je za sve mještane", kažu zaposlenici ovog reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište u Sv. Filip i Jakovu jedan je od najvećih projekata Općine Sv. Filip i Jakov u posljednjih nekoliko godina i sve je više indikacija da su ovaj objekt i način prikupljanja otpada kroz neko vrijeme u ovoj općini zaživili. Iz Općine napominju da uporno rade na uklanjanju i čišćenju nekadašnjih divljih deponija, ali i da se sve više mještana navikava na funkcioniranje i rad ovog reciklažnog dvorišta te tako olakšavaju sustavno zbrinjavanje otpada na ovom području.

"Prvenstveno bi se htio zahvaliti svim žiteljima općine koji u periodu od kad je otvoreno novo reciklažno dvorište sve više savjesno i organizirano odlažu otpad. Prvi korak koji je podrazumijevao općinski timski rad na samom otvorenju reciklažnog dvorišta već je napravljen prošle godine, a informiranjem te navikavanjem mještana na njega zakoračili smo u drugi korak koji se odnosi na sve učestalije sustavno razvrstavanje i recikliranje otpada. U međuvremenu, Općina Sv. Filip i Jakov intezivno radi na uklanjanju i čišćenju divljih deponija te će na tome ustrajati u svom budućem radu", rekao je Zoran Pelicarić, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov.

Rad u reciklažnom dvorištu Općina je od nedavno organizirala u dvije smjene što će zasigurno više pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštite okoliša.

"Radom u dvije smjene želimo našim žiteljima maksimalno olakšati, što naravno podrazumijeva da svatko ima mogućnost tokom cijelog dana predati bilo koju vrstu otpada koje reciklažno dvorište prihvaća", napominje Pelicarić.

Otpad koji se besplatno može odložiti u reciklažno dvorište je: papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET - boce, PE - folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume bez naplatka, metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema), elektronički otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil, odjeća, akumulatore, fluorescentne cijevi, zeleni otpad.

"Reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja prikladnog zbrinjavanja odvojeno prikupljanog otpada, posebice problematičnog otpada iz kućanstva, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, a usluga korištenja reciklažnog dvorišta besplatna je za sve mještane", kažu zaposlenici ovog reciklažnog dvorišta.

Dosadašnja iskustva s reciklažnim dvorištima u drugim općinama i gradovima pokazala su da se među građanima sve više stvara svijest o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom, a sudeći prema riječima zaposlenika upravo se takva pozitivna priča događa i u Općini Sv. Filip i Jakov.

"Mogu primijetiti da sve više stanovnika Općine Sv. Filip i Jakov počinje shvaćati da imaju mogućnost otpad odlagati na ekološki prihvatljiv način, te da divljim deponijima koje Općina sve više ukljanja, u jednoj turističkoj općini, kakva je naša, zaista nije mjesto. Skuplja se sve više i više otpada, a ovakva dvorišta doprinose da on ne završava u okolišu", rekao je jedan od zaposlenika reciklažnog dvorišta.

Općina sufinancirala projekt s oko 2,7 milijuna kuna

Sam projekt reciklažnog dvorišta je započeo kad je Općina Sveti Filip i Jakov dana 10. studenog 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ ukupne vrijednosti 2.967.554,78 kuna. Razdoblje provedbe projekta započeo je 15. rujna 2017. godine, projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 kuna. Putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, projekt reciklažnog dvorišta sufinanciran je i s iznosom od 302.883,98 kn (prihvatljivi dio troškova projekta).

"Projekt je bio vrijedan oko 5,5 milijuna kuna, a Općina ga je sufinancirala s oko 2,7 milijuna. EU je iz Kohezijskog fonda bespovratno dodijelila 2.451.917,88 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo sa 302.883,98 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 58.125 kuna, kazao je Zoran Pelicarić.

Više od komunalne usluge

Reciklažno dvorište također je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta, čime je Općina ispunila zakonski uvjet o minimalnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika. Njegovo intezivnije korištenje još će više pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštite okoliša te prvenstveno povećati kvalitetu života svih stanovnika na području Općine Sveti Filip i Jakov.

"Gradnja reciklažnih dvorišta i njihovo nadograđivanje je jedan od stupova pravilnog gospodarenja otpadom. To nije samo naša potreba i obzirnost prema prirodi koja nas okružuje već i naša obveza koju smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju. Drago mi je da to sve više ljudi ima na pameti”, rekao je Pelicarić.

Dvorište se sastoji se od asfalt – betonske prometno manipulativne površine, ograde sa kolnim ulazom – klizna vrata, mosne vage, kontejnera (portirnica sa sanitarnim čvorom), spremnika za razvrstavanje otpada te komunalne infrastrukture unutar same parcele kao što je balirka i sjekač granja.

“Mislim da većina zna, ali i da i dosta građana još treba naučiti što naše reciklažno dvorište sve uključuje i koje mogućnosti pruža. Gospodarenje otpadom i njegova reciklaža znatno utječe na život svih nas te na naš okoliš i zato je to već odavna jedna od važnijih tema naše općine. To je mnogo više od samo komunalne usluge, to je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno i odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama”, rekao je Pelicarić.

INFO Reciklažno dvorište Sv. Filip i Jakov

Reciklažno dvorište (RD)je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, s tim da se reciklažnim dvorištem ne smatraju spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila koje jedinica lokalne samouprave postavlja na javnoj površini, odnosno zeleni otoci (ZO).

Popis otpada koji korisnici komunalne usluge na području Općine Sveti Filip i Jakov mogu BESPLATNO odložiti u reciklažno dvorište:

· papir

· karton

· plastika

· metalna ambalaža

· stiropor

· stare baterije

· stakleni ambalažni otpad

· ravno staklo

· PET – boce

· PE – folija

· limenke

· stari lijekovi

· otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)

· metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)

· elektronički otpad

· glomazni otpad

· građevinski otpad

· drveni otpad

· tekstil

· odjeća

· akumulatore

· fluorescentne cijevi

· zeleni otpad

 

GRAĐEVINSKI OTPAD

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20 kg).

 

GLOMAZNI OTPAD

Glomazni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a koji je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjeno odlagati na javnim površinama.

GLOMAZNI OTPAD:

· NAMJEŠTAJ (ormari, kreveti, police i sl.)

· KUHINJSKA OPREMA

· KUPAONSKA OPREMA (kade, tuševi, ormari, slavine i sl.)

· DJEČJA OPREMA (hodalice, krevetići, kolica i sl.)

· VRTNA OPREMA (ograde, alat, ljuljačke, suncobrani i sl.)

· OSTALI GLOMAZNI OTPAD (rolete, ljestve, vrata, prozori, radijatori i sl.)

 

NIJE GLOMAZNI OTPAD:

· GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta, crijep i sl.)

· AZBESTNE PLOČE I CIJEVI

· BIOOTPAD

Čistoća d.o.o. omogućuje svojim korisnicima besplatan odvoz glomaznog otpada jednom godišnje do 2 m3. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

 

RADNO VRIJEME

Reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

PONEDJELJAK – PETAK: 07.00 – 20.00 H

SUBOTOM: 08.00 – 16.00 H

NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO