Radovi na izgradnji vodovodne mreže u Raštanima Gornjim

Objavljeno: 20.05.2016

U zaobalju Općine Sveti Filip i Jakov uskoro će završiti priča o opskrbljivanju vode iz hidranata i cisterni, stoljetna priča o vodi iz seoskih bunara.

OBAVIJEST: u tijeku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u Raštanima Gornjim u sklopu projekta 'Izgradnja dijelova sustava javne vodovodne mreže na području aglomeracije Zadar' koji sufinancira EU sa 66 posto.