PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 2016-2020. GODINE

Objavljeno: 26.08.2016

Općina Sveti Filip i Jakov prepoznala je važnost sustavnog razvoja te pristupila izradi Programa ukupnog razvoja koji nudi logičke odgovore na identificirane izazove.


Program ukupnog razvoja planski je dokument politike ruralnog razvoja kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivoga društveno-gospodarskog razvoja Općine Sv. Filip i Jakov, a on služi Općini i stanovnicima za učinkovito upravljanje razvojem.
Izrada Plana ukupnog razvoja temelji se na širokoj ocjeni postojećega stanja, analizi postojećih problema, definiranju ciljeva zasnivanih na realnim i dostižnim mjerama, te na prepoznavanju potencijalnih novih prijetnji.

Pozitivna društvena i poduzetnička klima koja proizlazi iz provedbe Plana razvoja povećat će kvalitetu života građana, smanjiti odlazak lokalnoga stanovništva u urbane sredine, a njihove potencijale iskoristiti u svrhu osobnog i lokalnog razvoja.


Program ukupnog razvoja izrađen je u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a prema smjernicama Europske komisije o lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice za lokalne aktere koja potiče korištenje participativnim mehanizmom pa stoga ova strategija, kao i projekti, potječu iz zajednice. 

Program ruralnog razvoja, kao i Program ukupnog razvoja općine ima za cilj:

• podržati ruralni razvoj putem lokalnih inicijativa i partnerstava;
• unaprijediti i poticati politiku ruralnog razvoja; 
• podignuti svijest koristeći se pristupom „odozdo prema gore” i važnost definiranja LRS-a; 
• podignuti razinu obrazovanja i informiranosti ruralnoga stanovništva; 
• poboljšati životne i radne uvjete i dobrobit ruralnoga stanovništva; 
• stvoriti nove, održive mogućnosti zarađivanja dohotka; 
• održavati i stvarati nova radna mjesta; 
• diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

PUR.pdf