PRAVILNIK ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Objavljeno: 19.11.2015

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 5. stavka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/2014) ministar financija donosi

PRAVILNIK O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE
IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije te se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na cjelokupnu djelatnost neprofitne organizacije, uključujući i gospodarsku djelatnost.

Pravilnik o sustavu FUIK te izradi i izvr fin plan NO.pdf