POZIV NA KONFERENCIJU ZA MEDIJE - PROJEKT „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“

Objavljeno: 24.05.2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA MEDIJE PROJEKT „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“

KLASA: 351-01/17-01/03

URBROJ: 2198/19-03-04/03-18-81

Sv. Filip i Jakov, 24. svibnja 2018. godine

 

POZIV NA KONFERENCIJU ZA MEDIJE

PROJEKT „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“

PREDSTAVNICIMA MEDIJA

Poštovani predstavnici medija,

            pozivamo Vas na početnu konferenciju za medije koja će se održati u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine, u 12:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sv. Filip i Jakov / Stara škola.  Na istoj će se predstaviti projekt te potpisati Ugovor sa Izvođačem radova odabranim temeljem provedenog postupka javne nabave – tvrtkom Geotehnika d.o.o.

Konferencija se saziva povodom početka provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“ koji je sufinanciran EU sredstvima iz Kohezijskog fonda u sklopu Poziva „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentnog broja KK.06.3.1.03. temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.967.554,78 HRK, od čega je iznos bespovratnih sredstava 2.451.917,88 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 15.9.2017. do završetka svih projektnih aktivnosti (najkasnije do 10.2.2019.).

Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište kroz izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov te kroz informiranje i edukaciju stanovnika o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom. U sklopu projekta biti će provedene informativno-obrazovne aktivnosti namijenjene javnosti i prilagođene ciljnim skupinama o važnosti sprječavanja nastanka otpada, njegovu odvajanju u kućanstvima kao i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom kao što su: podjela letaka, informativno-obrazovne aktivnosti za mještane, pravne osobe (obrtnike i poduzetnike) te informativno-obrazovne prezentacije za djecu osnovnoškolskog uzrasta i vrtićke dobi, pri čemu će minimalno 70% stanovništva biti obuhvaćeno istima. Predviđeno je da će u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole za rad reciklažnog dvorišta biti prikupljeno 7,5 tona odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu. Lokacija reciklažnog dvorišta bit će iznad tzv. Banovih bora - oko 1.1 km zračne linije sjeveroistočno od centra naselja Sveti Filip i Jakov i Jadranske magistrale na katastarskoj čestici 1896/1, k.o. Sveti Filip i Jakov, veličine 3.025 m2, dok površina predviđena za smještaj reciklažnog dvorišta iznosi oko 1.758 m2

Na konferenciji za medije će prisustvovati predstavnici sljedećih tijela: Općinski načelnik i voditelj projekta / Općina Sv. Filip i Jakov, Izvođač / Geotehnika d.o.o., Stručni Nadzor / BOLD d.o.o. te Načelnici i Gradonačelnici susjednih JLS-ova. Nakon održavanja konferencije će biti organiziran prigodni domjenak.

Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Darko Mikas, mag. oec., MBA

 

Voditelj projekta

 

Općina Sveti Filip i Jakov

Adresa: Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

Fax: 023/389-802

 

POZIV za medije - PROJEKT „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“.pdf