Poziv na intervju u sklopu projekta Zaželi - Sveti Filip i Jakov

Objavljeno: 23.02.2018

Zapošljavanje u sklopu projekta "ZAŽELI - Sveti Filip i Jakov" koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

Klasa: 112-03/18-01/02

Urbroj: 2198/19-03-04/03-18-17

Sv. Filip i Jakov, 23. veljače 2018. godine

 

 

P O Z I V

 

Poziv na intervju kandidatkinjama koje u cijelosti ispunjavaju formalne uvjete iz  Javnog poziva u sklopu Projekta „Zaželi“ – Sveti Filip i Jakov za posao – radnica za pomoć u kući objavljenog na web stranicama Općine Sveti Filip i Jakov i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, dana 01. veljače 2018. godine.   

 

Intervju će se održati dana 02. ožujka 2018. godine (petak) u 11,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.  

 

O terminu održavanja intervjua kandidatkinje koje su pravodobno podnijele prijave i ispunjavaju uvjete objavljene u oglasu bit će obaviještene i poštanskim putem.

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Darko Mikas

 

Poziv na intervju.pdf

LISTA KANDIDATA ZA INTERVJU.pdf