Pokrenut postupak javne nabave za gradnju POS-a u Sv. Filip i Jakovu

Objavljeno: 08.05.2021

Još jedan korak prema realizaciji izgradnje stanova po Programu društveno poticajne izgradnje u Općini Sv. Filip i Jakovu.


Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je u četvrtak postupak javne nabave za radove na izgradnji četiri višestambene građevine POS-a u Općini Sveti Filip i Jakov, a planirani datum otvaranja ponuda je 01. lipnja 2021. godine u 13 sati. Procijenjena vrijednost nabave je 8.868.000,00 kn (bez PDV-a). Time je učinjen još jedan korak prema realizaciji izgradnje stanova po Programu društveno poticajne izgradnje u Općini Sv. Filip i Jakovu.

Podsjetimo, Općina Sv. Filip i Jakov provodi program izgradnje stanova po Programu društveno poticajne izgradnje (POS) s ciljem zadovoljavanja stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja po povoljnim kreditnim uvjetima. U cilju realizacije Programa POS-a u Općini Sveti Filip i Jakov tako je dana 25. ožujka 2021. godine potpisan Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Općina prenosi APN-u u vlasništvo zemljište u površini od 2775 m2, na kojem se planira izgradnja ukupno 24 stana u 4 građevine. Za izgradnju građevina, Općina je ishodila 4 pravomoćne građevinske dozvole. APN-u je predana projektna dokumentacija s građevinskim dozvolama temeljem kojih je APN, kao nositelj investitorskih poslova sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, pokrenuo postupak javne nabave u svrhu sklapanja ugovora o građenju.

Općina Sv. Filip i Jakov platila je svu projektnu dokumentaciju za izgradnju ovih stanova, a ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju zgrada POS-a s Organizacijom za planiranje i arhitekturu iz Zagreba ukupne je vrijednosti od 248.625,00 kn sa PDV-om u skladu sa provedenim otvorenim postupkom javna nabave. Također, na ishođenju građevinskih dozvola za izgradnju zgrada koje će se graditi otprilike na sredini terena na Rabatinu u Sv. Filip i Jakovu Općina je radila već neko vrijeme a paralelno se radilo i na potrebnim infrastrukturnim radovima u nekoliko faza.

"Kroz POS-ov program Rabatin Općina je osigurala ne samo svu potrebitu projektnu dokumentaciju nego je i u vrijednosti od 7 milijuna kuna omogućila svu potrebitu infrastrukturu, puteve, priključak na kanalizaciju, vodu i struju, a sad je nakon dobivenih građevinskih dozvola i svega postignutog Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila i postupak javne nabave za radove na izgradnji četiri višestambene građevine”, istaknuo je načelnik Pelicarić.

Program poticajne stanogradnje omogućuje kupnju prve nekretnine po cijenama koje su znatno povoljnije od onih na tržištu, no za ostvarivanje prava kupnje stana potrebno je u svakom slučaju ispuniti kriterij kreditne sposobnosti. Na natječaj za 24 POS-ova stana na Rabatinu javilo se 70 kandidata, konačna lista broji 57 kandidata a osim projektnog zadatka s 4 stambene zgrade, u svakoj po 6 stanova, preko puta na Rabatinu u budućnosti se planira i graditi novi dječji vrtić, vatrogasni dom, nova općinska zgrada i centar izvrsnosti