Pojedinčne i zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov i za Općinskog načelnika Općine Sveti Filip i Jakov

Objavljeno: 30.04.2021

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov i pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Sv. Filip i Jakov

U privitku Vam dostavljamo pojedinčne i zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov i za Općinskog načelnika Općine Sveti Filip i Jakov.

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Sv. Filip i Jakov.PDF

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov.PDF