Počinje se provoditi postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Filipjakov

Objavljeno: 23.01.2014

Postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka provoditi će sudska komisija koja sa radom započinje u veljači 2014. godine. Sudska komisija koja je određena za rad na obnovi ove zemljišne knjige će dostavljati pozive na raspravu svim posjednicima i osobama upisanim u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta kao i ostalim osobama koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu kako bi predočili sudu sve isprave kojima raspolažu, a iz kojih proizlazi da bi njihova prava trebala biti upisana u uloške zemljišne knjige koja se sastavlja.

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Zadru
Zemljišnoknjižni odjel

Obavještavaju se svi zainteresirani da se za katastarsku općinu Sv. Filip i Jakov počinje provoditi postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka, a koja obnova zemljišne knjige za k.o. Sv. Filip i Jakov se provodi temeljem Odluke o obnovi zemljišne knjige za k.o. Sv. Filip i Jakov koje je donijelo Ministarstva pravosuđa pod poslovnim brojem klasa: 932-01/09-01/534, urbroj: 514-04-03-02-13-7 od 18. studenog 2013. godine.

Pozivaju se svi posjednici i osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta, te ostale osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da se odazovu pozivu na raspravu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka koje će dostavljati sudska komisija koja je određena za rad na obnovi ove zemljišne knjige, te da predoče sudu sve isprave kojima raspolažu, a iz kojih proizlazi da bi njihova prava trebala biti upisana u uloške zemljišne knjige koja se sastavlja.

U Zadru, 20. siječnja 2014. godine

Obavijest.pdf