OBAVIJEST O ODVAJANJU OTPADA

Objavljeno: 15.02.2022

Čistoća d.o.o. Zadar i Općina Sveti Filip i Jakov će obavijestiti o rasporedu odvoza novih spremnika za odvajanje otpada

U sljedeća tri mjeseca na snazi će biti podjela spremnika (kanti) za odvajanje otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov. Čistoća d.o.o. Zadar i Općina Sveti Filip i Jakov će Vas obavijestiti o rasporedu odvoza novih spremnika za odvajanje otpada, a do onda ostaju u primjeni VREĆICE za odvajanje otpada.