OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV

Objavljeno: 21.10.2020

Na temelju članka 29. stavka5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid Općinskoj vijećnici Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov u trajanju od 22.10.2020. godine do 05.11.2020. godine, svakog radnog dana prema prethodnom dogovoru sa strankama na broj telefona 023/389-805. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pregledati i na mrežnim stranicama Općine Sveti Filip i Jakov: www.opcina-svfilipjakov.hr

 

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati pismene prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov u roku od 30 dana.

 

Prigovori podnositelja Programa moraju biti čitko napisani uz ime, prezime, adresu podnositelja te se dostavljaju putem pošte na adresu Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, ili putem adrese elektronske pošte: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

 

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u roku ili nije čitko napisan se neće razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

 

javni uvid.docx

SFIJ_PK-2.pdf

SFIJ_PK-1.pdf

SFIJ_PK-3.pdf

SFIJ_PK-4.pdf

SFIJ_PK-5.pdf

Sveti_Filip_i_Jakov_PK-1.pdf

Sveti_Filip_i_Jakov_PK-3.pdf

Sveti_Filip_i_Jakov_PK-4.pdf

Sveti_Filip_i_Jakov_PK-2.pdf

Sveti_Filip_i_Jakov_PK-5.pdf