OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U SIKOVU

Objavljeno: 30.10.2015

Javna rasprava o Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu započinje 09. studenog 2015. godine i završava 09. prosinca 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/15-02/02
Urbroj: 2198/19-01-15-16
Sveti Filip i Jakov, 30.listopad 2015. godine

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 03/15), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

PROŠIRENJA GROBLJA U SIKOVU


1. Javna rasprava o Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu započinje 09. studenog 2015. godine i završava 09. prosinca 2015. godine.
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.
3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 12.studenog 2015. godine u prostorijama osnovne škole u Sikovu sa početkom u 11:00 sati.
4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

16 obavijest (1).doc

I OBRAZLOZENJE - UPU SIKOVO.pdf

4-2.pdf

3 (2).pdf

2 (2).pdf

2 (3).pdf

4-1.pdf