Obavijest maslinarima!

Objavljeno: 02.09.2022

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Upozoravamo maslinare, kako trenutačni vremenski uvjeti s oborinama i nešto nižim temperaturama pogoduju mogućem jačem napadu maslinine muhe (Bactrocera oleae) u našoj županiji.Stoga upućujemo na redovite obilaske nasada, te uzorkovanje i pregled plodova. Ako se utvrdi više od 10% uboda tada se nužno provode kurativne mjere zaštite, tretman „širom“ ili zaštita cijeloga nasada s jednim od dozvoljenih pripravaka: DECIS 2,5 EC ili IMIDAN 50 WG ili neki drugi prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi ( https://fis.mps.hr/trazilicasz... tako povoljni su uvjeti za infekcije uzročnikom bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina) pa bi valjalo izvršiti tretman s nekim od fungicida kraće karence npr. Neoram (karenca 15 dana) ili neki drugi prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi ( https://fis.mps.hr/trazilicasz... i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb... zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ministarstvo poljoprivrede

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr