Nautička luka Sv. Petar : Ishođena projektna dokumentacija i slijedi objavljivan­je javnog natječaja

Objavljeno: 23.02.2022

Ishođena je projektna dokumentacija i Županijska lučka uprava Zadar je pred objavljivan­jem javnog natječaja, odnosno javne nabave.

Posljednjih godina nautički turizam postaje važan segment u hrvatskom turizmu, tj. u gospodarstvu RH, te sve više dolazi dovećeg rasta u sektoru nautičkog turizma. Zbog povoljnih prirodnih i socio-kulturnih karakteristika prostora, makroregija Mediterana, ima, od svih europskih područja najdinamičniji razvitak nautičkog turizma te spada među najznačajnije područje nautičkog turizma u svijetu.*

Jedna od takvih primorskih nositeljica razvoja postat će čini se i planirana izgradnja luke nautičkog turizma u Svetom Petru na Moru u Općini Sv. Filip i Jakov koja se našla u Urbanističkom planu uređenja obalnog pojasa naselja Sveti Petar, s procijenjenom vrijednošću ulaganja u projekt od 100 mili­juna kuna. Također, ishođena je projektna dokumentacija i Županijska lučka uprava Zadar je pred objavljivan­jem javnog natječaja, odnosno javne nabave.

"Nautički turizam na području Općine Sveti Filip i Jakov je u raz­vojnim počecima te bilježi stalan porast broja plovila i noćenja. Problem se javlja u njegovoj sezonalnosti jer je ukupno 80 posto noćenja nautičkih turista ostvareno u špici sezone, od lipnja do rujna, rekao je Zoran Pelicarić Peco, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov.

Upravo iz tog razloga, kaže on, Općina ulaže u razvoj i unaprjeđenje brodskih luka i pristaništa, modernih luka koje će biti namijenjene tranzitnom pomorskom prometu ali i domi­cilnom stanovništvu.

Ukupna površina luke, mor­ske i kopnene je 9,17 hektara. Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona iznosi 5,81 hektar, dok površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa) iznosi 3,36 hektara.

"Luka će imati sidrište, privezište, odlagalište plovnih objekata, suha marinu i marinu. Broj vezova je 160, dok je broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez) 56", rekao je Pelicarić.

Iz Općine Sv. Filip i Jakov smatraju da prirodni ili atraktivni uvjeti čine osnovnu i polaznu pretpostavku postojanja i razvoja nautičkog turizma određene regije. Nautički turizam ima višestoljetnu tradiciju te je često pokretač regionalnog razvoja nekog područja.

"Tendencija se stavlja na nužnost pronalaženja kompromi­sa između potrebe za očuvanjem prirodnog prostora i potrebe za gospodarskim razvojem", rekao je Pelicarić.