Nakon POS-a u planu su novi projekti na Rabatinu u Sv. Filip Jakovu; Dom za starije, novi dječji vrtić te vatrogasni dom

Objavljeno: 12.10.2021

Općina Sv. Filip i Jakov radi na novim projektima; stvaranje građevinskog područja u obuhvatu urbanističkog plana "Rabatin 2" tj. idejnim rješenjima i planirane gradnje doma za starije, novog dječjeg vrtić te vatrogasnog doma.

Gradnja iz programa POS-a jedan je od koraka demografske obnove Općine Sv. Filip i Jakov na način da se zadovoljavaju stambene potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja po povoljnim kreditnim uvjetima. Nakon izrade glavnog projekta, projektne dokumentacije, infrastrukturnih radova te ishođenja građevinskih dozvola, nedavno je i položen kamen temeljac te ovaj projekt ulazi u svoju završnu fazu, fazu izgradnje. Na natječaj za 24 POS-ova stana na Rabatinu javilo se 70 kandidata, konačna lista broji 57 kandidata a osim projektnog zadatka s 4 stambene zgrade, u svakoj po 6 stanova, preko puta na Rabatinu Općina Sv. Filip i Jakov intezivno radi na svojim novim projektima; stvaranje građevinskog područja u obuhvatu urbanističkog plana "Rabatin 2" tj. idejnim rješenjima i planirane gradnje doma za starije, novog dječjeg vrtić te vatrogasnog doma.

"Općina Sv. Filip i Jakov prepoznala je Program poticane stanogradnje i uključila se među brojne druge lokalne zajednice koje su prihvatile ovaj program izgradnje stanova, a sad nakon što je ovaj projekt ušao u posljednu fazu okrenuli smo se novim projektima na Rabatinu koji bi trebali biti projektni nastavak na POS stanove. Riječ je o gradnji doma za starije i nemoćne, novog vatrogasnog doma te novog vrtića, a za neke od tih projekata već je pokrenuta izrada idejnih rješenja", rekao je načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić.

Izgradnja doma za starije i nemoćne

U sklopu početka rada na projektima u općinskoj vijećnici u Sv. Filip i Jakovu održan je i sastanak u svrhu izrade UPU-a i projektne dokumentacije za izgradnju doma za starije na Rabatinu u Sv. Filip i Jakovu. Na sastanku su sudjelovali i tvrtka Transept Studio d.o.o te Urbanistički institut Hrvatske.

“Općina Sveti Filip i Jakov je organizirala radni sastanak kako bi projektanti dobili što preciznije smjernice za izradu projektne dokumentacije projekta od strateške važnosti za Općinu - cilj je osigurati smještaj za cca 150 štičenika sa područja Općine Sveti Filip i Jakov te susjednih općina i grada Biograda na Moru”, kažu iz Općine Sv. Filip i Jakov.

Projektant glavnog projekta Doma za starije i nemoćne Svet Filip i Jakov je tvrtka Transcept Studio d.o.o. iz Zagreba.

“Tvrtka je prepoznala ovaj sastanak kao priliku da dobije odgovore na pitanja za početak izrade idejnog rješenja. Planirana površina građevinske čestice je 20.000 m2 plus zelene površine koje također mogu biti u funkciji Doma. Trebali bi ubrzo dobiti i smjernice za broj zvijezdica i standard smještajnih kapaciteta, tip kuhinje i potrebne sadržaje. Dom za starije i nemoćne Sveti Filip i Jakov mora biti ekonomski opravdana investicija za minimalno 150 štičenika te odgovor na vrijeme koje nas čeka, a ne koje je iza nas””, govore iz Općine Sv. Filip i Jakov.

Novi urbanistički plan

Prvi korak ka pokretanju novih projekata je izrada Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Sveti Filip i Jakov – Rabatin 2. Ugovoreni ovlašteni izrađivač je Urbanistički Institut Hrvatske d.o.o. koji je već napravio veliki dio posla – odredio namjene površina te postavio prometnu mrežu.

“Cijeli urbanistički plan se logično nastavlja na već postojeći Plan Rabatin kojim su postavljeni glavni koridori, tako da je ovaj plan aneks zone koja je djelomično izgrađena. Površina obuhvata je suklano Odluci o izradi, 5,35 ha”, rekao je Zoran Pelicarić.

Rubni dijelovi plana će biti od okoline odvojeni zelenim površinama, na zapadu zbog zone gospodarske namjene, a na istoku da bi se izbjegla kolizija sa infrastrukturom.

“Devet javnopravnih tijela je izdalo smjernice za izradu. Posebna pažnja će se posvetiti pozicioniranju instalacija. Plan će biti izrađen na geodetskoj orotofoto podlozi izrađenoj za potrebe izrade istog. Komunalac d.o.o. Biograd će osim dostavljenih smjernica biti na raspolaganju za dodatne podatke. Izrađivač plana će u najkraćem mogućem roku izraditi Nacrt prijedloga Urbanističkog plana za javnu raspravu”, napominju iz Općine.

Vatrogasni dom i vrtić

Osim doma za starije i nemoćne u obuhvatu plana je sa zapada prema istoku planiran i dječji vrtić, zgrada dobrovoljnog vatrogasnog društva i zona mješovite namjene u kojoj će biti dozvoljena izgradnja stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada.

Nakon mnogobrojnih razgovora i poticaja na sastancima upravnog odbora DVD-a Sveti Filip i Jakov za potrebom izgradnje vatrogasnog doma krenulo se 2019. godine putem prijedloga projektnog zadatka koji je sadržavao opis željenih prostorija vatrogasnog doma. Prvi prijedlog projektnog zadatka je izradio operativni član i član upravnog odbora DVD-a Damir Majica, koji je potom isti dao na razmatranje zapovjedništvu DVD-a (Stipe Batur, Ante Škara, Nikola Zrilić i Niko Erstić) kako bi dali svoje mišljenje i eventualne prijedloge te finalizirali prijedlog projektnog zadatka.

"Naš konačni prijedlog projektnog zadatka smo na više sastanaka u općini sa načelnikom gosp. Zoran Pelicarić i gosp. Martinom Laškarin iz firme Transept studio pretočili u Idejno rješenje zgrade vatrogasnog doma sa dvije moguće varijante. Tim koji je sudjelovao u izradi idejnog rješenja je obišao i vatrogasni dom u Debeljaku od DVD-a Sukošan koji je novoizgrađen te smo sa kolegama prodiskutirali i analizirali neke od prednosti i nedostataka na što bi trebalo posvetiti posebnu pažnju", rekao je zapovjednik DVD-a Sv. Filip i Jakov Stjepan-Marko Batur.


Vatrogasni dom DVD-a Sv. Filip i Jakov trebao bi biti smješten iznad nove Osnovne škole, a pored budućeg dječjeg vrtića na lokaciji koja je jako dobro povezana cestovno prema priobalju.

Najava načelnika Općine Sv. Filip i Jakov gosp. Zorana Pelicarića kako će se u zoni Rabatin 2 graditi novi dječji vrtić razveselio je sve djelatnike vrtića, a i roditelje djece korisnika usluga.

"Nakon otvaranja novog modernog dječjeg vrtića Cvitić u Turnju i završetkom projekta otvaranja područnog objekta Cvitak u Gornjim Raštanima, radujemo se nastojanjima načelnika, njegovog tima i općinskog vijeća koji su prepoznali važnost ranog i predškolskog odgoja na području Općine Sv. Filip i Jakov", rekla je ravnateljica vrtića "Cvit" Mirjana Zalović.

"Kvaliteta odgoja i obrazovanja temelj je budućeg života, stoga je unapređenje kvalitete rada kao sustavna djelatnost trajna zadaća svake ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", dodao je Zoran Pelicarić.

Izvor: BNM Portal