Kako poboljšati osobnu prezentaciju na razgovoru za posao?

Objavljeno: 04.08.2015

Kako poboljšati osobnu prezentaciju na razgovoru za posao? Svaki mjesec edukacije u sklopu projekta Centar za obuku Sv. Filip i Jakov...

POZIVAMO SVE NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE ZA KOLOVOZ 2015. najkasnije do 10.08.2015.

Prijaviti se i saznati više informacija možete putem:
web stranica: www.co-svfj.eu i www.opcina-svfilipjakov.hr
e-maila: klubzazaposljavanje@gmail.com
telefona: 023/389-800
ili u klubu za zapošljavanje: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

http://www.co-svfj.eu/