JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA - POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Objavljeno: 12.02.2015

Temeljem čl. 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, porezni obveznici su do 31. ožujka godine za koju postoji obveza poreza na kuće za odmor obvezni dostaviti podatke o kući za odmor jedinici lokalne i područne samouprave na čijem se području nalazi.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 410-01/15-01/01
Urbroj: 2198/19-03-02/02-15-1
Sveti Filip i Jakov, 02. veljače 2015. godine

Sukladno čl. 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14) Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje


JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Temeljem čl. 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), porezni obveznici su do 31. ožujka godine za koju postoji obveza poreza na kuće za odmor obvezni dostaviti podatke o kući za odmor jedinici lokalne i područne samouprave na čijem se području nalazi.

Zakonom je propisano da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koja se koristi sezonski ili povremeno odnosno u kojoj se trajno ne stanuje.

Naime, analizom evidencija s kojima raspolaže Općina Sv. Filip i Jakov uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja poreza na kuće za odmor od strane pojedinih vlasnika nekretnina koji nemaju prebivalište na nekretnini koja je predmetom oporezivanja ili istu ne koriste u svrhu stanovanja već samo privremeno.

Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba porezni obveznik koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 89. stavak 3. gore navedenog Zakona) kazniti novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 Kn.

Nadalje visina poreza na kuće za odmor utvrđena je Odlukom o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak («Službeni glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov broj 14/14) i iznosi 15,00 kuna po metru četvornom korisne površine godišnje, a plaća se prema rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu: Općina Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov.

Prilog: OBRAZAC - POREZ NA KUĆE ZA ODMOR - PRIJAVA NASTANKA OBVEZE

PROČELNICA
Darnka Zorić dipl. iur

pko.docx