JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)

Objavljeno: 28.04.2021

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov, KLASA: 363-05/21-04/01, URBROJ: 2198/19-01-21-1 od 26. travnja 2021. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e


JAVNI NATJEČAJ

za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)

I.

Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar) za postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge, štandova, banaka i klupa za prodaju neprehrambenih proizvoda, štandova za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, bižuterije, eteričnih ulja i ručnih radova), te štanda (klupe) za prodaju sokova od svježeg voća, montažnih objekata za održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov https://www.opcina-svfilipjakov.hr/novost/sluzbeni-glasnik-broj-4-23-04-2021/978


Natječaj pročitajte u prilogu:

Natječaj za zakup.docx