JAVNI NATJEČAJ za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov)

Objavljeno: 28.04.2021

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) KLASA: 363-05/21-04/02, URBROJ: 2198/19-01-21-1 od 26. travnja 2021. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e


JAVNI NATJEČAJ

za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov)

I.

Predmet Natječaja je davanje u podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov za postavljanje kioska, štandova i banaka na mjesnoj tržnici uz Svetom Filipu i Jakovu te uvjete za njihovo postavljanje i korištenje.

Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov https://www.opcina-svfilipjakov.hr/novost/sluzbeni-glasnik-broj-4-23-04-2021/978


Ostatak pročitajte u prilogu:

Natječaj za podzakup.docx