Izvješće s javne rasprave, Rabatin

Objavljeno: 04.12.2015

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) nositelj izrade Plana Općina Sveti Filip i Jakov i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o. Zagreb sačinili su:

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

O Prijedlogu

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU
(1. PLAN-RABATIN)

izvješće s javne rasprave rabatin.pdf