Izvješće o javnoj raspravi za UPU proširenja groblja u Sikovu

Objavljeno: 16.12.2015

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) nositelj izrade Plana Općina Sveti Filip i Jakov i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o. Zagreb sačinili su:

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

O Prijedlogu

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA U SIKOVU

Izvješće o javnoj raspravi za UPU proširenja groblja u Sikovu.pdf