Internet "revolucija" u Općini Sv. Filip i Jakov sve bliže realizaciji

Objavljeno: 08.05.2021

Postupak javne nabave provodi se za Projekt „Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja“ a kroz projekt će biti izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima četiriju jedinica lokalne samouprave.

Već neko vrijeme Općina Sv. Filip i Jakov, zajedno s partnerima općinama Galovac, Sukošan i Škabrnja, provodi pripremu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu, a velika je vijest da je za taj projekt nedavno započeo i postupak javne nabave.

Postupak javne nabave provodi se za Projekt „Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja“ a kroz projekt će biti izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima četiriju jedinica lokalne samouprave.

"Projekt i postupak javne nabave podrazumijeva izgradnju širokopojasne telekomunikacijske mreže temeljene na tehnologijama kojima će se osigurati brzi i ultrabrzi pristup svim korisnicima koji se nalaze unutar obuhvata projekta tj. područja partnerskih jedinica lokalne samouprave", rekao je načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić.

Predmet nabave su usluge projektiranja elektroničke komunikacijske mreže, radovi građenja elektroničke komunikacijske mreže te isporuka robe za elektroničku komunikacijsku mrežu, kao i prateće geodetske usluge pri gradnji1 te dovođenje elektroničke komunikacijske mreže u operativni status uz pribavljanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, atesta/certifikata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Radi se o nepokretnoj pristupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) koja se projektira i gradi u tzv. bijelim NGA područjima na području navedenih općina.

Jedini takav projekt u Zadarskoj županiji

Nakon što je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, objavilo listu od 21 prihvatljivog prijavitelja druge faze natječaja za “Plan razvoja širokopojasnog interneta”, projekt “Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja” postao je jedini takav projekt u Zadarskoj županiji.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu prioritetne osi "Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije", investicijskog prioriteta "Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa i iskorak prema mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo", specifičnog cilja "Razvoj infrastrukturne širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti", Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (OPKK).

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 49.457.449,78 kn a udio sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta bespovratnim sredstvima iz EFRR-a iznosi 72,38%, dok će preostali iznos prihvatljivih troškova i neprihvatljive troškove zajednički financirati sve četiri jedinice lokalne samouprave u projektu.

"Dostupnost širokopojasnog pristupa internetu predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za daljnji razvoj gospodarstva i unaprjeđenje društva u cijelosti, što pokazuje nastojanje usmjerenja Općine Sv. Filip i Jakov i drugih uključenih općina da neprestano postaju bolja, modernija i sretnija mjesta za život svih svojih stanovnika", rekao je Zoran Pelicarić.

IZVOR: BNM PORTAL