Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Turanj

Objavljeno: 09.03.2021

,

Obavještavaju se nositelji prava na katastarskim česticama i ostale zainteresirane stranke koje u vlasništvu imaju nekretnine na području:

Katastarska općina: Turanj

Jedinica lokalne samouprave: Općina Sv. Filip i Jakov

- da dana 01.04.2021. godine započinje postupak izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom a obnova zemljišne knjige započinje 03.05.2021.

Mjesto na kojem će se održavati izlaganje: Obala kralja Tomislava 17, Sv. Filip i Jakov

Radno vrijeme sa strankama – po pozivu- 08:00 -13:00 h

Izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom provodit

će povjerenstvo Državne geodetske uprave. Pozivaju se sve naprijed navedene

osobe da se odazovu pozivu na izlaganje.

Po pozivu, na izlaganje je potrebno donijeti (na uvid):

 osobnu iskaznicu

 Osobni Identifikacijski Broj (OIB)

 originale ili ovjerene preslike isprava koje se odnose na predmetne

nekretnine (neupisana prava), dokumentaciju o načinu stjecanja, odnosno dokaz o pravnom interesu na nekretnini (rješenja o nasljeđivanju, diobeni ugovor, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor, rješenja i presude sudova…)

 založno pravo, ostala stvarna prava, pravo prvokupa, najma, brisovna

očitovanja i sl.

 raspoloživu dokumentaciju o legalnosti objekata (ako postoji)

 umjesto stranke na ročište/raspravu može pristupiti punomoćnik uz predočenje ovjerene punomoći

Turanj obavijest o početku rada izlaganja novih izmjera.pdf