Aktualni natječaji za poljoprivredu, ribarstvo, marikulturu, tradicijske obrte i inovacije

Objavljeno: 08.06.2017

Za dodatne informacije i savjete u svezi natječaja nas kontaktirajte ili posjetite: Općina Sv. Filip i Jakov, 023/389-808, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov LAG Laura, 023/384-549, Šetalište kneza Branimira 2, 23 210 Biograd na Moru

Aktualni natječaji za poljoprivredu, ribarstvo, marikulturu, tradicijske obrte i inovacije:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

(1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna

(2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna

Svrha obaju natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Više na: http://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-operaciju-421---povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-2345.aspx

2.Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020. (Narodne novine broj 39/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje
NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.
PREDMET NATJEČAJA : Predmet ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje ­
2017. – 2020. (Narodne novine broj 39/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Više na:http://narodnenovine.nn.hr/clanci/oglasi/o8217384.html

3.Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine, 39/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje
NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«
PREDMET NATJEČAJA: Predmet natječaja su aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine 39/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Više na:http://narodnenovine.nn.hr/clanci/oglasi/o8217372.html

4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga:

'Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija''

(1.) Predmet i svrha Poziva
Predmet Poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za poticanje
sustava istraživanja otvorenog za inovacije, koji odgovara potrebama gospodarstva,usmjerenog na poboljšanje kapaciteta istraživačkih organizacija za provedbu vrhunskih
znanstvenih istraživanja za daljnji prijenos znanja i vještina koji mogu u značajnoj mjeri doprinijeti društvenom razvoju i gospodarskom rastu.
Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1374/Sa%C5%BEetak_poziva.pdf

5.Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).
Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31. 7. 2017. godine.
Osnovna namjena sredstava:

- ulaganje u unaprjeđenje poslovanja,

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Više na: http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta

Za dodatne informacije i savjete u svezi natječaja nas kontaktirajte ili posjetite:
Općina Sv. Filip i Jakov, 023/389-808, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov
LAG Laura, 023/384-549, Šetalište kneza Branimira 2, 23 210 Biograd na Moru